Cienījamie kolēģi!

Trešais Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress ir atkal klāt!

Pirms četriem gadiem, 2019. gadā, mēs uzdrošinājāmies tikai to vēlēties, pirms diviem gadiem tā jau bija cerība, bet šodien - 2023. gadā Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress jau ir kļuvis par regulāru pasākumu, kas ik divus gadus pulcē kopā Latvijas rehabilitācijas speciālistus un šogad tas hibrīda formā – klātienē un attālināti novembra beigās atkal notiks Rīgā.
Kongresu jau tradicionāli organizē Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPO) kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un tā moto joprojām ir “Cilvēks.Vide.Līdzdalība.”.
Šogad kā kongresa galveno tēmu esam izvēlējušies ļoti svarīgo, bet arī pretrunīgo cilvēka jeb indivīda iesaistīšanos dažādās dzīves situācijās raksturojošo Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas komponenti “dalība” jeb “līdzdalība” (participation), ko kongresā iztirzāsim dažādos rakursos: sākot no šī termina tulkojuma latviešu valodā un beidzot ar tā klīnisko izpratni dažādās klīniskās situācijās dažādu ārstniecības personu vidū. Kongresā arī plānots pievērsties nozares izglītības un identitātes jautājumiem, rehabilitācijas organizācijas digitalizācijai, Covid-19 un onkoloģisko pacientu rehabilitācijai, bērnu un pusaudžu problēmām, kā arī militārajai rehabilitācijai.
Kongress no 23. līdz 25. novembrim klātienē notiks Rīgas Stradiņa universitātē Dzirciema ielā 16, kur tiks organizēta arī rehabilitācijas tehnoloģiju izstāde, bet visiem tā pasākumiem kongresa dalībnieki varēs sekot arī attālināti.
Kongress notiks latviešu un angļu valodās.

LNRK prezidents prof. Aivars Vētra                                                                                                                                                
LNRK Viceprezidente asoc. prof. Signe Tomsone
RSU rektors prof. Aigars Pētersons