Dalības maksas

Dalības kategorija Reģistrācija līdz 30.10.2023.Reģistrācija pēc 01.11.2023. 
LRPOA asociāciju biedriem 40 eiro 50 eiro
Studentiem (bakalaura, maģistra, rezidentiem un doktorantiem) 20 eiro 30 eiro
Citiem interesentiem 55 eiro 70 eiro