Kongresa tēmas

  • Līdzdalība
  • Izglītība un profesionālā identitāte
  • Rehabilitācijas loma veselības un sociālās aprūpes sistēmās
  • Digitalizācija veselības aprūpē un rehabilitācijā