LV

Tēžu iesniegšana III Latvijas nacionālajam rehabilitācijas kongresam

 • Tēzes var iesniegt kongresam par tēmām: Cilvēks, Vide, Līdzdalība. Tēžu iesniegšana kongresam notiek tikai tēžu un reģistrācijas platformā Mitto.
 • Kongresa darba valoda ir latviešu valoda, atsevišķos gadījumos angļu. Tēzes ir jāiesniedz latviešu vai angļu valodā.
 • Redakcionāli labojumi iesniegtajās tēzēs netiks veikti, tādēļ lūgums autoriem pirms tēžu iesniegšanas termiņa tās pašiem rūpīgi pārskatīt. Līdz iesniegšanas termiņam iesniegtās tēzes var labot papildināt iesniegšanas platformā
 • Pēc tēžu iesniegšanas korespondējošais autors saņems elektronisku apstiprinājumu par tēžu iesiegšanu uz korespondējošā autora epastu
 • Ja šāds apstiprinājums netiek saņemts, lūdzu, sazinieties ar kongresa organizācijas komiteju pa e-pastu [email protected]
 • Visas iesniegtās tēzes tiks nodotas recenzēšanai kongresa Zinātniskajai komitejai
 • Akceptētās tēzes tiks iekļautas kongresa programmā, un tēžu autors uz kongresa kontā norādīto e-pastu saņems apstiprinājumu, kā arī apstiprināto uzstāšanās veidu – mutisks ziņojums vai stenda referāts.
 • Līdz kongresam tēzes būs pieejamas kongresa mājas lapā tikai kongresa dalībniekiem, bet pēc kongresa tās varēs aplūkot šīs mājaslapas informācijas sadaļā par iepriekšējiem kongresiem.
 • Vismaz vienam no tēžu autoriem līdz programmas apstiprināšanai ir jāreģistrējas kā kongresa dalībniekam
 • Viens kongresa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā divas tēzes.
 • Tēžu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 23. septembrim 23:59

Kongresam iesniedzamo tēžu prasības:

 1. Tēžu nosaukums – līdz 250 zīmēm (bez atstarpēm)
 2. Autori – vārds, uzvārds, institūcija. Kā pirmais autors ir jānorāda darbu prezentējošais autors
 3. Institūciju saraksts
 4. Tēžu teksts – līdz 2500 zīmēm (bez atstarpēm):'
 • Atslēgvārdi (Keywords) 3-5
 • Aktualitāte un mērķi (Background and aims)
 • Metodes (Methods),
 • Rezultāti (Results),
 • Secinājumi (Conclusions)

      5. Vēlamais darba prezentācijas veids  - mutisks ziņojums vai stenda referāts.

Mutisko prezentāciju un stendu prezentēšanas instrukcijas sekos.

Tēžu autori ir aicināti apmaksāt savu dalību kongresā līdz 31. oktobra 23:59, kas būs galīgais apliecinājums darba iekļaušanai zinātniskajā programmā. No dalības maksas atbrīvoti ir zinātniskās un organizācijas komitejas pārstāvji.


Tēžu iesniegšana ir noslēgusies

ENG

Abstract submission for III LNRK

General

 • Abstracts can be submitted in three topics: People, Environment, Participation. Abstracts must be submitted via the online submission and registration system only.
 • Abstracts may be submitted for oral or poster presentation.
 • Authors are asked to advise their preference; however, the decision of which abstracts to select for oral presentation is the responsibility of the Congress Scientific Committee.
 • A confirmation email will be sent to you when your abstract has been received. If you don’t receive one, please contact organizing committee: [email protected]. Only abstracts submitted via the online submission form will be reviewed. Please do not submit multiple copies of the same abstract!
 • Corrections in the submitted abstracts can be done only before the submission deadline in the online submission platform
 • After the decision of Scientific Committee you will receive confirmation email and information about form presenting - oral or poster presentation
 • Till the congress abstracts will be available only for participants, after congress abstracts will be available in the congress website archive
 • At least one of the authors must register to the congress as a participant
 • One participant can submit no more then two abstracts
 • Abstracts can be submitted in Latvian or English
 • Abstract submission deadline extended. The new deadline - 23 September 2023 23:59
 • Please note: The status of your abstract will be sent to you within 3 weeks after the abstract submission deadline.

Instructions

The online abstract submission will ask you the following details:

 • Corresponding author's contact details (should be the same details as the submitting author so that the presenting author receives the correspondence about the abstract)
 • Author and co-authors' details
 • Abstract title (250 words)
 • Keywords (3 - 5 words)
 • Main topic
 • Abstract text – limited to 2500 characters
 • Abstract layout – Abstracts must be submitted with the following sections:     
  • Key words (3-5 words)
  • Background and aims
  • Methods
  • Results
  • Conclusions

Draft abstracts – The submission form allows you to store your abstract as a draft in order to make changes. Please note that abstracts must be SUBMITTED before the deadline (deadline date) in order to be sent to review for inclusion in the Scientific Program.

Conflicts of Interest / Disclosure

 • Work submitted for presentation must include an acknowledgement of funding sources of commercial nature and/or consulting or holding of significant equity in a company that could be affected by the results of the study.
 • Abstract authors declare that they have received ethical approval for their study (if relevant), and abstract authors will confirm any conflict of interests in your presentation at the conference.

Abstract Submitter's Declaration

 • Abstract is previewed and all information is correct. Content of this abstract cannot be modified or corrected after final submission and it will be published as submitted.
 • Submission of the abstract constitutes the consent of all authors to publication (e.g. Conference website, programs, other promotions, etc.)
 • The Abstract Submitter warrants and represents that no part of the information and content provided by him/her (Hereafter: the "Content") to the Organizers, nor the publication of any such Content by the Organizers, on the internet or otherwise infringes any third party rights, including but not limited to privacy rights and/or intellectual property rights.
 • The Abstract Submitter grants the Organizers a copyright license to reproduce, publish, translate, distribute, and display the text of the Content on a royalty-free, perpetual, irrevocable nonexclusive basis.
 • The presenting author is responsible for informing the other authors about the status of the abstract.

Presenting author must be a registered participant

The Organizers reserve the right to remove from publication and/or presentation an abstract which does not comply with the above.

Abstract Confirmation and Presentation Type

The Committee will review all submitted abstracts. Notification regarding abstract acceptance, presentation type and scheduling will be sent within 2 weeks after the abstract submission deadline.


Submission of abstracts is closed