Vēlies noskatīties

 III LNRK ierakstu? 

Reģistrējies šeit     

III Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress ir noslēdzies!

Cienījamie kolēģi un rehabilitācijas jomas atbalstītāji!

Trešais Latvijas nacionālais rehabilitācijas kongress ir noslēdzies, tajā trīs dienās no 23. līdz 25. novembrim piedalījās pāri par 700 dalībniekiem. Kongresa laikā notika divas plenārsēdes, astoņas sekciju sēdes, kopumā tika nolasīts 71 ziņojums un prezentēti astoņi stenda referāti, kā arī atšķirīga formāta kongresa pasākumi- divas darbnīcas un diskusija. Kongresā tradicionāli notika arī rehabilitācijas tehnoloģiju izstāde.

Kongresu atklājot veselības ministrs Dr. Hosams Abu Meri aicināja izmantot kongresa laiku, lai pārrunātu un vienotos par aktualitātēm jomā, tās attīstības virzieniem un prioritātem. Kongresa laikā diskusijas veidojās ne tikai sēžu ietvaros, bet arī kafijas paužu laikā tiekoties un ‘’socializējoties’’ ar sen neredzētiem kolēģiem. Negribētos pārstāstīt kongresa programmu, bet kā caurviju tēmas ir jāatzīmē digitalizācija rehabilitācijā, multiprofesionāla pieeja funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanā un to mazināšanā, rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība t.sk. primārās veselības aprūpes līmenī, kā arī bērniem un pusaudžiem u.c. Svarīgi ir arī ieskicētie jautājumi attiecībā uz militāro rehabilitāciju.

Kā kongresa lielākais pārsteigums tā rīkotājiem izrādījās kongresa dalībnieku vidū nedalītu popularitāti guvušais un iepriekš maz pārrunātais jautājums par rehabilitācijas speciālistu komunikācijas veidu savā starpā, ar pacientiem, informējot sabiedrību u.tml. – cik saprotami mēs to darām, cik konsekventa ir terminoloģijas lietošana un vai esam gatavi izmantot t.s. vienkāršās un arī vieglās valodas principus.

Dažādas aktivitātes notika arī kongresa virtuālajā platformā- jautājumi un komentāri ziņotājiem, saziņa dalībnieku starpā un kongresa stenda ziņojumu vērtēšana balsojot. Dalībnieku augstāko novērtējumu un kongresa godalgu (100% atlaide dalības maksai 4. Latvijas Nacionālajā rehabilitācijas kongresā saņēma Bērnu klīniskās univeristātes slimnīcas komandas - Alisa Rjabikova (FRM ārste), Terēze Gulmane (audiologopēde) un Lelde Krauze (ergoterapeite)- ziņojums “Augmentatīvās un alternatīvās komunikācijas pielietošana VSIA “BKUS””. Apsveicam!  

Kongresu noslēdzot vienojāmies, ka šis kongress ’’ir pelnījis’’, lai tajā spriestais pēc iespējas vairāk tiktu atspoguļots III LNRK rezolūcijā. Kongresa Zinātniskā komiteja ir jau izveidojusi Rezolūcijas redakcijas komisiju un šobrīd no kongresa dalībniekiem gaidām ne tikai aizpildītas aptaujas anketas par kongresa norisi, bet arī priekšlikumus, ko iekļaut rezolūcijā.


Sākot gatavoties jau nākošajam - IV LNRK,

III LNRK prezidents
Prof. Aivars Vētra
III LNRK viceprezidente
Asoc. prof. S. Tomsone


04.12.2023.

Vairāk par III LNRK

Cilvēks. Vide. Līdzdalība.

Cilvēks – Cilvēks ir rehabilitācijas procesa centrā gan kā pacients ar savu unikālo cilvēcisko īpašību kopumu, gan kā speciālists, gan kā visa sabiedrība
Vide – Vide kā cilvēka dzīves konteksta elements un nozīmīgs, bet ne vienmēr pienācīgi novērtēts faktors funkcionēšanā
Līdzdalība – Līdzdalība kā cilvēka spēja iesaistīties un būt piederīgam un svarīgākais rehabilitācijas iznākuma mērķis


Vairāk par LNKR ideju