III Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress
2023. gada 23.-25. novembris
Rīgas Stradiņa universitāte/Virtuālā platforma

Trešais Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress ir atkal klāt!

Pirms četriem gadiem, 2019.gadā, mēs uzdrošinājāmies tikai to vēlēties, pirms diviem gadiem tā jau bija cerība, bet šodien - 2023.gadā Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress jau ir kļuvis par regulāru pasākumu, kas ik divus gadus pulcē kopā Latvijas rehabilitācijas speciālistus un šogad tas hibrīda formā – klātienē un attālināti novembra beigās atkal notiks Rīgā.

Kongresu jau tradicionāli organizē Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un tā moto joprojām ir “Cilvēks.Vide.Līdzdalība.”.

Cilvēks. Vide. Līdzdalība.

Cilvēks – Cilvēks ir rehabilitācijas procesa centrā gan kā pacients ar savu unikālo cilvēcisko īpašību kopumu, gan kā speciālists, gan kā visa sabiedrība
Vide – Vide kā cilvēka dzīves konteksta elements un nozīmīgs, bet ne vienmēr pienācīgi novērtēts faktors funkcionēšanā
Līdzdalība – Līdzdalība kā cilvēka spēja iesaistīties un būt piederīgam un svarīgākais rehabilitācijas iznākuma mērķis

Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress

Fundamentālās Braddom mācību grāmatas rehabilitācijā galvenais redaktors David X.Cifu savā pēdējā izdevuma ievadā ir skaidri iezīmējis tos izaicinājumus ar kuriem saskaras mūsdienu veselības aprūpes sistēma t.sk. arī rehabilitācijas speciālisti:

‘’People are living longer, demanding more from their bodies and minds, seeking more from healthcare providers and having higher expectations for their recovery and functioning than ever before’’

Laba rehabilitācijas pakalpojumu sistēma balstās uz izglītotiem un savu jomu labi pārzinošiem rehabilitācijas speciālistiem, ko lielā mērā atbalsta šodienas globālā izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma un plašais profesionālo kontaktu loks visapkārt pasaulei. Tai pašā laikā ir svarīgi, lai šie rehabilitācijas pakalpojumi būtu visaptveroši un atbilstu mūsu cilvēku izpratnei, lokālajām tradīcijām, izglītībai un arī iespējām kādas ir Latvijā. Tas mudināja Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienību (LRPOA) kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un tās Rehabilitācijas fakultāti, kas ir galvenā rehabilitācijas speciālistu sagatavotāja Latvijā, uzsākt Latvijas nacionālā rehabilitācijas kongresa organizēšanu, kas regulāri pulcētu kopā plašo Latvijas rehabilitācijas speciālistu saimi šo kopīgi risināmo jautājumu apspriešanai.

Latvijas nacionālā rehabilitācijas kongresa galvenie uzdevumi:

  • Regulāru (ik pa diviem gadiem) klātienes vai neklātienes zinātnisku konferenču organizēšana;
  • Kongresā apspriesto jautājumu publicēšana Kongresa rakstu arhīvā;
  • Diskusiju platformas nodrošināšana rehabilitācijai aktuālu jautājumu apspriešanai konferenču starplaikos.

Kongresa organizētāju vārdā aicinu visus Latvijas rehabilitācijas speciālistus aktīvi iesaistīties visās mūsu Latvijas nacionālā rehabilitācijas kongresa norisēs un kopīgi rūpēties par rehabilitācijas sistēmas attīstību Latvijā!

Ar cieņu,

LNRK prezidents, profesors Aivars Vētra