Kongresa tēmas

NRK tēmas

SFK pielietojums:

 • Funkcionēšanas novērtēšana (t.sk. instrumentu lietojums, instrumentu izveide un adaptācija)
 • Rehabilitācijas mērķu izvirzīšana un rezultātu izvērtējums
 • Klīniskā spriešana biopsihosociālā aprūpes modelī un rehabilitācijas speciālista praksē

Multidisciplināra sadarbība:

 • Funkcionālo speciālistu profesionālā identitāte un sadarbība multiprofesionālā komandā
 • Dažādu veselības aprūpes (dažādu jomu) speciālistu sadarbība rehabilitācijas procesā
 • Komunikācija ar pacientu ( efektivitāte, dažādu pieeju pielietošana praksē)
 • Palīgtehnoloģiju, trenažieru un medikamentozas terapijas integrācija rehabilitācijas procesā
 • Rehabilitācijas organizēšana katastrofu un kara darbības upuriem
 • Rehabilitācijas speciālistu iespējas pacientiem ar post-traumatiskā stresa sindormu 

Covid-19 pacientu rehabilitācija:

 • Rehabilitācija pacientiem pēc Covid19 infekcijas izslimošanas subakūtā un hroniskā posmā
 • Rehabilitācijas speciālistu iespējas darbā ar pacientiem ar post-traumatiskā stresa sindormu

Rehabilitācijas pamatprincipi un efektivitāte darbā ar pacientiem ar hroniskām saslimšanām:

 • pacienti ar hroniskām sāpēm,
 • pacienti ar onkoloģiskām saslimšanām
 • pacienti ar neiroloģiskām saslimšanām
 • pacienti ar psihiskām saslimšanām

Rehabilitācijas loma veselības aprūpē Latvijā:

 • Rehabilitācijas pakalpojumu pēctecība
 • Uz pierādījumiem balstītu zināšanu pārnese rehabilitācijas speciālista praksē
 • Aktualitātes funkcionālo speciālistu izglītībā (profesiju standarti, Covid-19 pandēmijas izaicinājumi un iespējas)

NRK paneļdiskusiju tēmas

 • Rehabilitācija onkoloģijā
 • PVO Rehabilitācijas kompetenču ietvars (2021)
 • Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība Latvijā