Pirmais Latvijas nacionālais rehabilitācijas kongress

Pirmais Latvijas nacionālais rehabilitācijas kongress notika 2019 gada 19.-20.septembrī RSU konferenču zālē, tajā aktīvi piedalījās dažādi rehabilitācijas jomas speciālisti – rehabilitācijas ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēdi, tehniskie ortopēdi, mākslas terapeiti, uztura speciālisti, veselības psihologi u.c. Kopā ar  visu profesiju un specialitāšu rehabilitācijas profesionāļiem kongresā gan ar ziņojumiem un stenda referātiem, gan klausītāju statusā kongresā piedalīties arī sociālā darba darītāji un organizatori, iekļaujošās izglītības speciālisti, studiju programmu akadēmiskais personāls un citi ar šo jomu saistītie speciālisti un interesenti – kopā ap 700 dalībnieki.

Kongresa mērķis bija atskatīties uz 25 gados paveikto praktiskās rehabilitācijas jomā Latvijā un, balstoties uz sasniegto – izveidoto rehabilitācijas speciālistu izglītības sistēmu un dažādo daudzpusīgo rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju un kaimiņvalstu profesionālo pieredzi, vienoties par ceļiem jauna līmeņa vienotas rehabilitācijas sistēmas izveidošanu Latvijā.

Kongresa galvenās tēmas bija:

 • Rehabilitācijas speciālistu izglītošana
 • Cilvēka funkcionēšana un tās novērtēšana, Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija (SFK) un SFK Bērnu un jauniešu versija
 • Spasticitāte
 • Digitāli risinājumi veselības aprūpē un rehabilitācijā
 • Rehabilitācija bērniem ar attīstības traucējumiem un retām slimībām
 • Rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju pieredze un pakalpojumu attīstība Latvijā
 • Komandas darbs rehabilitācijā
 • Rehabilitācija primārās veselības aprūpes ietvaros
 • Terapiju un palīgtehnoloģiju nodrošināšana rehabilitācijā
 • Reformas rehabilitācijas sistēmā Latvijā

Īpaši gribētu atzīmēt RSU Rehabilitācijas fakultātes Fizioterapijas un Rehabilitācijas studiju programmu absolventu ziņojumus par viņu veiktajiem pētījumiem šajos jautājumos.

Kongresa noslēgumā tika pieņemta 

Kongresa rezolūcija

I Nacionālais rehabilitācijas kongress, kurā dalību reģistrēja vairāk nekā 600 dalībnieki, pārstāvot speciālistus no visām Latvijā praktizējošajām rehabilitācijas profesijām, nolemj:

 1. Sekmēt iekļaujošas sabiedrības veidošanu Latvijā un valsts nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību veselības traucējumu gadījumā atbilstoši starptautiskas funkcionēšanas klasifikācijas izpratnei, kas nodrošina visu sabiedrības locekļu funkcionēšanu viņiem optimālā apjomā.
 2. Šī mērķa sasniegšanai Latvijā izstrādāt savu stratēģiju, kas ir balstīta uz Pasaules Veselības organizācijas globālo darbības programmu rehabilitācijā 2030 (Global Action Rehabilitation 2030).
 3. Rehabilitācijas speciālistu kopēja profesionālā viedokļa paušanai izmantot ik pēc diviem gadiem regulāri rīkotā Nacionālā rehabilitācijas kongresa platformu.

Nākamo kongresu Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienībai (LRPOA) kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) plāno rīkot 2021. gada rudenī.

LRPOA prezidents profesors Aivars Vētra

RSU Rehabilitācijas fakultātes dekāne, asoc. prof. Signe Tomsone

Kongresa mājas lapa

Preses relīzes

https://www.la.lv/rehabilitologi-nepieciesama-skaidra-strategija-ieklaujosas-sabiedribas-veidosanai-latvija