Latvijas II Nacionālais rehabilitācijas kongress, ko rīkoja Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) ir noslēdzies. Kongresa moto bija ‘’Cilvēks. Vide. Līdzdalība’’.
  • Cilvēks – Cilvēks ir rehabilitācijas procesa centrā gan kā pacients ar savu unikālo cilvēcisko īpašību kopumu, gan kā speciālists, gan kā visa sabiedrība
  • Vide – Vide kā cilvēka dzīves konteksta elements un nozīmīgs, bet ne vienmēr pienācīgi novērtēts faktors funkcionēšanā
  • Līdzdalība – Līdzdalība kā cilvēka spēja iesaistīties un būt piederīgam un svarīgākais  rehabilitācijas iznākuma mērķis

Kongress laikā no 25 līdz 27 novembrim virtuālajā vidē pulcēja pāri par 750 dalībniekus, tajā tika nolasīti vairāk kā 45 ziņojumi t.sk. ārzemju autoru ziņojumi vairāk par 10, notika plaša virtuāla medicīnas tehnoloģiju un rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju izstāde, kā ari meistarklases. Pēdējā dienā kongresa ietvaros notika plaša kopā ar apvienību ‘’Onkoalianse’’ rīkota  konference par onkoloģisko pacientu rehabilitāciju. Par kongresa un tā tēmu aktualitāti liecina tas, ka pat vēlajās vakara stundās kongress turpināja pulcēt vairākus simtu klausītāju un ļoti intensivā viedokļu apmaiņa kongresa ‘’čata lapā’’.

Kongresa laikā tika apspriestas tēmas par cilvēka funkcionēšanu un tās novērtēšanu t.sk. medicīnas, psiholoģijas, sociālās palīdzības un sociālās apdrošināšanas aspektos, speciālistu izglītošana paātrinātas procesu digitalizācijas ietvaros, rehabilitācijas lomu veselības aprūpē kopumā, militāru aktivitāšu upuru rehabilitācija u.c., kā arī par jau piminēoā onkoloģisko pacientu rehabilitāciju.

Kongresa sākumā, skanot FRM ārsta D.Kalnača izpildītajai  A.Žilinska Antiņa ārijai no operas ’’Zelta zirgs’’ - velkot paralēles starp rehabilitācijas attīstības centieniem Latvijā un ‘’trešā tēva dēla’’ tēmu, notika rehabilitācijai veltīta Apaļā galda diskusija par  stratēģiska rehabilitācijas attīstības plāna izstrādes nepieciešamību Latvijā, kur kopā ar starptautiskiem ekspertiem,  Onkoalianses un Sustento vadību un Pasaules veselības organizācijas (PVO) pārstāvjiem diskusijās aktīvi iesaistījās veselības ministrs D.Pavļuts un labklājības ministrs G. Eglītis. un tika panākta vienprātība par nepieciešamību mazināt rehabilitācijas jomas resorisko sašķeltību, veicināt rehabilitāciju akūtās ārstniecības laikā un palielināt šo pakalpojumu reģionālo pieejamību.

Ar cieņu,

II LNRK prezidents
Prof. Aivars Vētra

Kongresa rezolūcija

  1. Atzīstot, ka COVID-19 pandēmija ir viens no lielākajiem izaicinājumiem pasaulē, un ar  bažām vērtējot tās ietekmi uz veselību un dzīvības zaudēšanu, garīgo veselību un labklājību, kā arī negatīvo ietekmi uz humanitārām vajadzībām, cilvēktiesību ievērošanu visās sabiedrības jomās, kas kavē virzību uz Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam sasniegšanu, aicinām respektēt “ANO pētniecības Covid-19 atveseļošanās ceļveža” mērķus, un veidot nacionālo stratēģiju, kas balstīta uz stingriem zinātniskiem pierādījumiem.
  2. Lai Latvijā kopumā uzlabotu rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti, uzsākt vienotas rehabilitācijas sistēmas attīstības stratēģiska plāna izstrādi, kā nolūkā izveidot starpnozaru darba grupu, kurai, balstoties uz ‘’PVO stratēģiju 2030’’, jāveic vispusīga rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanas procesa analīze medicīniskās un sociālās rehabilitācijas aspektā, t.sk. pievēršot uzmanību arī arodrehabilitācijai, speciālistu izglītošanai, pētniecībai, reģionālajai rehabilitācijas pakalpojumu pieejamībai un šo pakalpojumu finansēšanas aspektiem. Uz šīs analīzes pamata darba grupai sagatavot priekšlikumus starpnozaru plāna sagatavošanai, kas nodrošinātu savstarpēji saskaņotu un koordinētu uz pacientu orientētu rehabilitācijas pakalpojumu plānošanu un īstenošanu.
  3. Starp-kongresu periodā sagatavotā plāna projektu apspriest Latvijas III Nacionālajā rehabilitācijas kongresā.