Zoom programma

Sesiju moderatoriem, asistentiem un prezentētājiem OBLIGĀTI ir jāizmanto ZOOM programma!
Pirmo reizi atverot Zoom programmu jāpārliecinās vai ir uzstādīti ZOOM atjauninājumi.  Kā atjaunināt Zoom programmu: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latest-version
ZOOM programmu var lejupielādēt (Zoom Client for Meetings): https://zoom.us/download

Kā sagatavot prezentāciju?

Formāts:  PPTX (Powerpoint). Iesakām lietot zemāk piedāvāto prezentāciju šablonu, bet šī opcija nav obligāta.

LNRK mutisko prezentāciju šablons (Powerpoint)

Prezentējošais autors sagatavo prezentāciju un dalās ar to no sava datora/ekrāna. Atsevišķos gadījumos ir pieļaujami prezentāciju ierakstu, sekojot visiem ieteikumiem un norādēm, un ievērojot atvēlēto laiku. Šajos gadījumās aicinām autoru pieslēgties uz jautājumu/atbilžu un diskusijas daļu. Ja ir plānots ieraksts, tad to nepieciešams augšuplādēt uz kāda no mākoņserveriem un jāatsūta links Sekretariātam līdz 22. novembra 17:00 uz [email protected]

Pirms prezentēšanas

LNRK Sekretariāts izsūtīs Zoom linkus korespondējošam autoram un sesiju vadītājiem vismaz 48h pirms kongresa sākumu uz norādītajiem epastiem. Aicinām pārbaudīt linku, tiklīdz tas tiek saņemts, kā arī pieslēgties sesijai vismaz 15 minūtes pirms sākuma, lai izmēģinātu prezentāciju un skaņu.  Ja ir kādi jautājumi, pirms sesijas nepieciešams to izrunāt ar moderatoru vai asistentu. Ņemot vērā intensīvo kongresa grafiku, aicinām jau iepriekš pārliecināties par sekojošām lietām:        

  • Mani dzird;
  • Mani redz un es redzu;
  • Spēju koplietot ekrānu  
Šeit ieteikumi, kam pievērst uzmanibu, prezentējot tiešsaistē:

 

Zoom fons kongresa prezentētāju un sesiju vadītāju vajadzībām

Jūsu prezentācijai paredzētais laiks

Iesakām pārbaudīt īsi pirms kongresa vēlreiz (organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas kongresa programmā) pārbaudīt prezentācijai atvēlēto laiku un stingri sekot laika grafikam. Brīdinām, ka sesiju vadītāji ir tiesīgi apturēt jūsu prezentāciju, ja tiks pārsniegts atvēlētais laiks, kas var traucēt kongresa norisei.

Pieeja virtuālai platformai

Pieeja virtuālai platformai tiks nosūtīta līdz 22. novembra vakaram. Platfromā prezentējošā autora profils ir sasinhronizēts ar kongresa programmu.

Komunikācija

Jūs kā autors, varat sniegt komentārus vai atbildēt uz jautājumiem savas sesijas komentāru sadaļā.  Dalībnieki un eksperti var uzdot jums jautājumus komentāru un arī čata sadaļās, kā arī Zoom tiešsaistē. Iesakām sniegt atbildes/komentārus savlaicīgi arī kongresa platformā.

Tiesības

Piedaloties kongresā ar savu prezentāciju, jūs piekrītat tās publiskošanai un pieejamībai 2. LNRK virtuālās platformas lietotājiem - dalībniekiem, industrijas pārstāvjiem un citiem.

ENG

Zoom software

Session moderators, assistants and presenters MUST use the Zoom program! We suggest to use the app instead of connecting to Zoom from the browser.

When you open Zoom for the first time, make sure Zoom updates are installed. How to update Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latest-version

Zoom program can be downloaded (Zoom Client for Meetings): https://zoom.us/download

LNRK ZOOM BACKGROUND

Preparing the presentation

Format: your presentation should be prepared in PPTX (Powerpoint) format. You may use the template provided below, but it is not mandatory.

Ratio: aspect ratio of your presentation must be 16:9.

Layout: please keep the top right corner of your slides, free from title, text, or images (to avoid being hidden by your camera and other images)

LNRK Oral presentation template (optional)

Presenting author should share the presentation from his/her own desktop. As option B (and this will be used only in case of technical problems) you can record your talk (if agreed with the organisers) and send it to Secretariat [email protected] via a link to any open cloud server no later than 23 November 23:59 

Before Presenting

LNRK Secretariat will send out a Zoom link to the corresponding authors and moderators at least 48h before the Congress. Check the link and join the session at least 15 minutes before. Due to the tight schedule, we encourage all the presenters to test everything before going live.
Make sure that:

  • You can be heard;
  • You can see and You can be seen;
  • You have the ability to share your screen.

All sessions will be streamed, recorded and available for later watching (3 months after the Congress) to LNRK attendees. If you have any questions, you need to speak to the moderator or assistant before the session.

Time allocated for your presentation

We strongly advise you to check the time and date and also duration of your presentation shortly before the Congress, since slight changes might still apply. Presenters are required to adhere to the time allotted to them.

Access to virtual platform

Authors will receive the access and instructions for the virtual platform on 22 November. In the platform presenting author's profile will be synchronised with the session agenda.

Proprietary

By presenting your work, you agree to having it published on the LNRK virtual platform and freely accessible to all participants. Please note that your presentation will be accessible from the virtual platform during and 3 months after the conference to all participants of the Virtual Congress.