Tēžu iesniegšana 2. Latvijas nacionālajam rehabilitācijas kongresam ir beigusies

 • Tēzes var iesniegt kongresam par sekojošām tēmām. Tēžu iesniegšana kongresam notiek tikai tēžu un reģistrācijas platformā Mitto.
 • Kongresa darba valoda ir latviešu valoda, atsevišķos gadījumos angļu. Tēzes ir jāiesniedz latviešu vai angļu valodā.
 • Redakcionāli labojumi iesniegtajās tēzēs netiks veikti, tādēļ lūgums autoriem pirms tēžu iesniegšanas termiņa tās pašiem rūpīgi pārskatīt. Līdz iesniegšanas termiņam iesniegtās tēzes var labot papildināt iesniegšanas platformā
 • Pēc tēžu iesniegšanas korespondējošais autors saņems elektronisku apstiprinājumu par tēžu iesiegšanu uz korespondējošā autora epastu
 • Ja šāds apstiprinājums netiek saņemts, lūdzu, sazinieties ar kongresa organizācijas komiteju pa e-pastu [email protected] 
 • Visas iesniegtās tēzes tiks nodotas kongresa Zinātniskās komitejas recenzēšanai
 • Akceptētās tēzes tiks iekļautas kongresa programmā, par ko tēžu autors uz kongresa kontā norādīto e-pastu saņems apstiprinājumu, kā arīapstiprināto uzstāšanās veidu – mutisks ziņojums vai stenda referāts.
 • Līdz kongresam tēzes būs pieejamas kongresa mājas lapā tikai kongresa dalībniekiem, bet pēc kongresa tās varēs aplūkot informācijas sadaļā par iepriekšējiem kongresiem.
 • Vismaz vienam no tēžu autoriem līdz programmas apstiprināšanai ir jāreģistrējas kā kongresa dalībniekam
 • Viens kongresa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā divas tēzes.
 • Tēžu iesniegšana ir beigusies

Kongresam iesniedzamo tēžu prasības:

 1. Tēžu nosaukums – līdz 250 zīmēm (bez atstarpēm)
 2. Autori – vārds, uzvārds, institūcija. Kā pirmais autors ir jānorāda darbu prezentējošais autors
 3. Institūciju saraksts
 4. Tēžu teksts – līdz 2500 zīmēm (bez atstarpēm):
 • Aktualitāte un mērķi (Background and aims)
 • Metodes (Methods),
 • Rezultāti (Results),
 • Secinājumi (Conclusions)

      5. Vēlamais darba prezentācijas veids  - mutisks ziņojums vai stenda referāts

Tēžu iesniegšana ir beigusies 

Mutisko prezentāciju un stenda referātu instrukcijas sekos.

Tēžu autori ir aicināti apmaksāt savu dalību kongresā līdz 23. oktobra 23:59, kas būs galīgais apliecinājums darba iekļaušanai zinātniskajā programmā. No dalības maksas atbrīvoti ir zinātniskās un organizācijas komitejas pārstāvji.

Lūgums gan mutisko, gan stenda prezentāciju autoriem iepazīties ar instrukcijām.