Kolēģi!

Kongresa ekspertu diskusija ‘’Militārās rehabilitācijas sistēmas veidošana Ukrainā – izaicinājumi un risinājumi’’ notiks no plkst. 10.00 līdz 12.00 Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra ‘’Biķernieki’’ konferenču zālē

Diskusijā Ukrainu pārstāv fonda Recovery Ukraine pārstāvji, kas ir uzņēmušies izvērtēt iespējas īsos termiņos izveidot jaunu patstāvīgu militārās medicīnā ietilpstošu specializētu rehabilitācijas pakalpojumu sistēmu armijas cilvēkiem ar ievainojumu un citu veselības traucējumu sekām. Šobrīd šo plānu izvērtēšanai fonda Recovery Ukraine pārstāvji, lai  iepazītos ar Baltijas un Norvēģijas rehabilitācijas iestādēm ir šeit un uz vienu dienu – 23.11.2023. būs arī Latvijā

 • Svitlana Grytsenko, Chief, Recovery Ukraine,
 • Pavlo Hrulenko, Deputy Chief, Recovery Ukraine,
 • Anna Tkachenko, Head of education stream, Recovery Ukraine,
 • Serhii Kolisnyk, Doctor of physical and rehabilitation medicine, candidate of medical sciences, associate professor, medical expert of Recovery Ukraine

Vairāk informācija par Recovery Ukraine:

No Latvijas puses diskusijā aicinam piedalīties gan kolēģus, kuri dažādās pozīcijās un statusā ir ņēmuši dalību Latvijas rehabilitācijas sistēmas veidošanā un kuru viedoklis varētu būt noderīgs Ukrainas kolēģiem, gan kolēģus, kas jau šobrīd ir iesaistījušies militārās medicīnas speciālistu sagatavošanā, gan arī tos kongresa delegātus, kam varētu būt  interese par militāro rehabilitāciju un kas būtu gatavi tālākajā sadarboties un atbalstīt mūsu kolēģus Ukrainā.

Atbilstoši iepriekšējai viedokļu apmaiņai, Ukrainas kolēģus varētu interesēt Latvijas speciālistu viedoklis šādos aspektos:

 • Rehabilitācijas ārstu, terapeitu un citu speciālistu līdzdiploma apmācība, specializācija, iespēja modificēt apmācības termiņus un izglītojoša atbalsta organizēšana personālam;
 • Rehabilitācijas procesa strukturēšana, pacientu atlase rehabilitācijai, rehabilitācijas mērķu izvirzīšana kara traumu gadījumā un šo pacientu plūsmu plānošana;
 • Rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana ievienoto akūtās ārstēšanas etapos un atlase subakūtu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
 • Ilgtermiņa rehabilitācijas/kopšanas organizēšana ievainotajiem ar stabiliem funkcionēšanas ierobežojumiem;
 • Aprīkojuma – rehabilitācijas tehnoloģiju izvēle personāla u.c. resursu izmantošanas optimizēšanai;
 • Rehabilitācijas pakalpojumu Ukrainas ievainotajiem un traumētajiem optimizēšanas iespējas Latvijā;
 • Stažēšanās iespējas;

Kongresa delegāti var pieteikties diskusijai sazinoties ar kongresa sekretariātu [email protected]

Ar cieņu,

Aivars Vētra, tel: 29205948